Mirë se vini

OpenTech Consulting & Services është një Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuar me kapital privat, e angazhuar në fushën e Inxhinierisë, Telekomunikacionit dhe Teknologjisë së Informacionit.

Ne këshillojmë klientët tanë të shkojnë në drejtim të teknologjive më të mira për të harmonizuar detyrat operacionale, duke siguruar një asistencë të plotë “End to End” me cilësine më të lartë të mundshme, duke marrë në konsideratë kostot e ciklit të jetës së projektit.

Ekipi i OpenTech Consulting & Services është në gjendje të ndërmarrë dhe zhvillojë detyra komplekse.

Auditimi , Standartizimi, Vlerësimi i Data center dhe siguria fizike janë disa nga fushat në të cilat ne operojmë.

Ne i shërbejmë një grupi të gjerë klientësh si biznese dhe institucione të ndryshme qeveritare.